Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Platformen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel bij het maken van de inhoud van de Platformen de grootst mogelijk zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer correct of up-to-date is. Wij behouden ons het recht voor de op de Platformen vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Field Hockey Academy is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van de Platformen en de daarop gepubliceerde informatie. Het gebruik van externe links op de Platformen kan tot gevolg hebben dat je onze site verlaat. Field Hockey Academy is niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle op de inhoud van gelinkte sites, omdat ze niet worden aangeboden, gecontroleerd of onderhouden Field Hockey Academy.

Reacties

De redacties van de Platformen monitoren alle reacties die onder berichten worden gegeven en hebben het recht deze te verwijderen.

Auteurs-, merk- en beeldrecht

Alle rechten met betrekking tot intellectueel eigendom van het materiaal op deze site liggen Field Hockey Academy. Hergebruik van materiaal van is niet toegestaan tenzij je daar schriftelijke toestemming voor hebt verkregen.